26
/
en
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
September 30, 2021
 Download
 Export
 Duplicate
 Embed
127 views
0
0

History of litterature

Created by  Karl Jiewertz  ⟶ Updated 3 Jun 2020 ⟶ List of edits
Comments
Karl Jiewertz
(Anna Maria Lenngren)
Nina Ringbom(18/10/2004) Historiesajten hämtad 02/06/2020, från https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=63

(Pojkarne)
(25/01/2019) Wikipedia hämtad 02/06/2020, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojkarne

(August Strindberg)
Nina Ringborn(18/10/2004) Historiesajten hämtad 03/06/2020, från https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=275

(Hemsöborna)
Anonym(19/05/2020) Wikipedia hämtad 02/06/2020, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Hems%C3%B6borna

(Den Svarta Katten)
Anonym(10/02/2005) Mimers Brunn hämtad 03/06/2020, från https://www.mimersbrunn.se/article?id=3524
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hems%C3%B6borna

(Barock och Klassicism)
Anonym(17/01/2020) Wikipedia hämtad 03/06/2020, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Barockens_litteratur

(Romantiken)
Anonym(senast updaterad 02/06/2020) Lärare hämtad 03/06/2020, från https://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/romantiken/romantiken_fakta.html

(Romantiken)
Anonym(2020) Litteraturhistorien hämtad 03/06/2020, från https://litteraturhistorien.se/1800-tal.html

(William Shakespeare)
Atrium Förlag hämtad 02/06/2020, från https://www.atriumforlag.se/forfattare/shakespeare.htm

(1900-talet)
Anonym(16/01/2020) Wikipedia hämtad 03/06/2020, från https://sv.wikipedia.org/wiki/1900-talet
3 Jun 2020
Karl Jiewertz
Källor:
(Odyssen)
Anonym(06/12/2019) Wikipedia hämtad 02/06/2020, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9en

(Antiken)
Robert de Vries(senast updaterad 13/05/2020) SO-rummet hämtad 02/06/2020, från https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland

(Medeltiden)
Robert de Vries(senast updaterad 13/05/2020) SO-rummet hämtad 02/06/2020, från https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden
Anonym(2020) Litteraturhistorien hämtad 03/06/2020, från https://litteraturhistorien.se/medeltiden.html

(Renässansen)
Anonym(2020) Litteraturhistorien hämtad 03/06/2020, från https://litteraturhistorien.se/renassansen.html

(Renässansen)
Åsö vuxengymnasium, E-Akademin(2010) hämtad 03/06/2020, från http://www.kursnavet.se/kurser/svenskab_aso_uppdaterad/htm/modul3/03_02.htm

(Upplysningen)
Joni Stam(2011) Lärare hämtad 02/06/2020, från https://larare.at/svenska/moment/litteraturhistoria/upplysningen/upplysningen_fakta.html
3 Jun 2020
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy