18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
37221
2864
2

oct 24, 1861 - Збирката на Браќата Миладиновци

Description:

На 24 јуни 1861 година, од печатницата на Анте Јакиќ, во Загреб, излегол од печат Зборникот од народни умотворби на браќата Миладиновци, насловен како "Бѫлгарски народни песни", дело со речиси 600 македонски народни песни

Added to timeline:

15 Sep 2017
0
0
213
Историја на македонскиот јазки

Date:

oct 24, 1861
Now
~ 157 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy