30
/
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
July 1, 2024
575899
175141
2

Det økonomiske liv i senmid. kan oppsummeres slik: - handel fikk økt betydning, noe som styrket ens stilling - større omsetning av varer - spesialisert håndverk - Penger og pengeøkonomi fikk en kraftig oppsving (jan 10, 1300 – jan 10, 1500)

Added to timeline:

8 Nov 2018
0
0
286

Date:

jan 10, 1300
jan 10, 1500
~ 200 years