19
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
596278
50430
1

jan 3, 1948 - Bruselský pakt

Description:

(Západní unie) byl uzavřen mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím na základě smlouvy podepsané 1948 na příštích 50 let. Jejím předmětem byla sociální, kulturní, hospodářská a především vojenská spolupráce. V roce 1954 byla modifikována a stala se základem pro uzavření Pařížských dohod, kterými byla založena vojenská a obranná aliance Západoevropská unie.
Původně tak byla označována již Smlouva z Dunkerque signovaná 1947 ve formě obranné aliance a vzájemné pomoci mezi Francií a Spojeným královstvím proti potenciálnímu útoku Německa v ovzduší obav po druhé světové válce. Tato dohoda se stala základem Bruselského paktu podepsaného v březnu 1948.

Added to timeline:

24 Jan 2018
0
0
171
Francie

Date:

jan 3, 1948
Now
~ 71 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy