18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
596270
50430
1

jan 27, 1925 - konference v Locarnu

Description:

konference o zabezpečení hranic Německa, která se konala 5. - 16. 10. 1925 v Locarnu. Účastnili se ministři zahraničí Velké Británie (A. Chamberlain), Francie (A. Briand), Německa (G. Stresemann), Belgie (E. Vandervelde), ČSR (E. Beneš), Polska (A. Skrzyńsky) a za Itálii B. Mussolini. Výsledkem byl podpis Rýnského garančního paktu garantujícího německou západní hranici podle Versailleské mírové smlouvy prostřednictvím záruk Velké Británie a Itálie. S ČSR a Polskem uzavřelo Německo pouze smlouvy o řešení sporů jednáním (včetně hraničních). Německá východní hranice zůstala negarantovaná. Během locarnské konference byl dohodnut vstup Německa do Společnosti národů (8. 9. 1926).
Locarnské dohody představovaly sedm smluv uzavřených na konferenci ve švýcarském Locarnu, která se uskutečnila mezi 5. až 16. říjnem 1925. K formálnímu podpisu zainteresovaných stran došlo 1. prosince téhož roku v Londýně. Smlouvu signovali zástupci československé, německé, britské, belgické, francouzské, italské a polské vlády. Dohoda měla bezpečnostní charakter mezinárodních záruk německých západních hranic prostřednictvím Rýnského garančního paktu, ovšem východní hranice Německa smluvně zaručeny nebyly, naopak zde existovala možnost jejich revize.
Tato konference je hodnocena jako rozhodující moment předurčující svými důsledky další vývoj na evropském kontinentě až ke druhé světové válce.

Added to timeline:

11 months ago
0
0
170
Francie

Date:

jan 27, 1925
Now
~ 94 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy