18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
402165
34853
2

sep 10, 1599 - Tieteellinen vallankumous

Description:

Tieteellinen vallankumous on nimitys noin vuosien 1500-1700 välisen ajan luonnontieteelliselle edistykselle.

Vallankumouksen aikana tiedonhankinnassa käytettiin kokeellisia menetelmiä ja luonnonilmiöitä pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti matemaattisin keinoin.

1500-1700-lukujen kehityksen ansiosta eurooppalaisten tieteen taso ohitti muun maailman.

Tieteellisen vallankumouksen aikana havaittuja asioita oli muun muassa mekaniikan lait ja aurinkokeskeinen maailmankuva.

Tähtitieteessä ajanjaksosta käytetään nimitystä Kopernikuksen vallankumous, joka on saanut nimensä puolalaisesta Nikolai Kopernikuksesta, kuka pisti alun geosentrisen aurinkokuntamallin korvaamiseksi aurinkokeskeisellä mallilla.

Peter Dear on tiivistänyt tieteellisen vallankumouksen kuudeksi kohdaksi:

- Kokeellinen toiminta tiedon hankkimiseksi

- Matematiikka nousi ensisijaiseksi keinoksi
kuvata luonnonilmiöitä

- Aristoteleen neljän syyn oppi unohdettiin ja
siirryttiin kohteeseen liitetyistä syistä pois
samalla painottaen tutkijan itsensä
muodostamia syysuhteita

- Maailma nähtiin mekaanisena koneena

- Luonnonfilosofian asema nähtiin enemmän
tutkimushankkeena kuin olemassa olevan
tiedon kokonaisuutena

- Sosiaalinen muutos: yhteisöllinen tieteen
harjoittaminen.

Added to timeline:

8 Dec 2017
0
0
88
Historian aikajana
8.12 läksy: Merkitse kaikki historian aikakaudet ja niistä 3...

Date:

sep 10, 1599
Now
~ 419 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy