17
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
34323
3315
2

mar 1, 1798 - Првите македонски просветители

Description:

Во почетокот на XIX век започнал пробивот на народниот јазик. Тогаш се појавиле првите просветители, Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ . Тие печателе книги со црковен карактер.

Added to timeline:

16 Sep 2017
0
0
200
Историја на македонскиот јазик до XIX век
Историја на македонскиот јазик од IX до XIX век

Date:

mar 1, 1798
Now
~ 220 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy