18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30299
2339
2

may 27, 1802 - Преродба и оформување на македонскиот литературен јазик

Description:

Овој период е познат како преродбенички поради големиот број на литературни и национални дејци и напорите на истите за оформувањето на македонскиот стандарден јазик. Ѓорѓија Пулевски во македонистиката е познат по своите речници и воедно ги создава првите речници на македонскиот јазик. Димитрија Чуповски е значаен по своите залагања за осамостојување на Македонија и македонскиот јазик, слични со ставовите на Крсте Петков Мисирков.

Added to timeline:

14 Sep 2017
0
0
159
Историја на јазикот

Date:

may 27, 1802
Now
~ 216 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy