18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30298
2339
2

jan 28, 1830 - Појавување на романтизмот

Description:

Како продолжение на Просветителството, кон средината на 19 век се појавува Романтизмот, односно преродбата во Македонија. Се карактеризира со будење на националната свест: воведување на македонскиот (народен) јазик во училиштата; составување и печатење учебници и собирање народни умотворби. Најзначајни личности од овој период се браќата Миладиновци (Димитар и Константин), Рајко Жинзифов, Григор Прличев и др.

Added to timeline:

14 Sep 2017
0
0
159
Историја на јазикот

Date:

jan 28, 1830
Now
~ 189 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy