17
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30297
2339
2

apr 15, 886 - Почетокот на 19 век и првиот универзитет

Description:

Во почетокот XIX на век во Македонија се јавуваат првите печатени книги. Со тоа се засилува стремежот да се пишува на јазик што е разбирлив за народот-на македонски народен јазик. Иако во Охрид во деветтиот век е создадена словенската писменост и е оформен првиот Универзитет, сепак, заради силното грчко влијание во Византија, потоа петвековното османлиско владеење, Балканските војни и распарчувањето на Македонија меѓу соседните штотуку создадени држави, кај нас немало поволни историски услови за непречен развиток на литературно творештво.Најстарата средновековна македонска книжевна школа е Охридската книжевна школа формирана во 886 година од Климент Охридски.

Added to timeline:

14 Sep 2017
0
0
152
Историја на јазикот

Date:

apr 15, 886
Now
~ 1133 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy