19
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
28267
2607
1

jan 8, 1850 - Првите македонски автори.

Description:

- први македонски автори биле: Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчовски.
- пишувале и печателе книги на народен македонски јазик и книгите имале религиозен карактер.

* Јоаким Крчовски
- Прв македонски автор.
- Пишува и печати книги на народен
јазик.
- Има испечатено вкупно пет книги.
Употребува североисточни
македонски говори,и дел од
западномакедонските.

* Кирил Пејчиновиќ
- Еден од првите учители и
просветители во Македонија.
- Напишал три книги : ,,Огледало ‘’ и ,,
Утешение грешним ‘’ и ,, Житие на
кнез Лазар’’ ( не е отпечатена)
- Напишани на народен јазик , поточно
на тетовски говор.
Кирил Пејчиновиќ и неговиот “Епитаф”

Added to timeline:

15 Sep 2017
0
0
330
Проект по историја на јазикот
Изработиле: Марија Саздовска и Илина Јанева IX 3 одд

Date:

jan 8, 1850
Now
~ 169 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy