18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
24427
1883
2

jan 7, 916 - Погребан Климент Охритски во манастирот св.„Пнетелејмон“.

Description:

- Тој е прв оргинален словенски писател. Автор е на „Панонските легенди“, во кои пижува житија за животот на Кирил и Методиј.
- За животот на Климент Охридски постојат две житија: „Пространо Климентово житие“ од охридскиот архиепископ Теофилакт, и „Кратко Климентово житие“ од охритскиот архиепископ Хоматијан.
- Не се познати местото и датумот на негово раќање.
- Во Охрид отворил свој манастир, каде живеел 30 години. Таму ја основал Охридската книжевна школа во која се школувале 3500 ученици и претставува прв универитет на Балканот.
- Се стремел за ширење на словенската писменост на глаголица, а не кирилица.
- Бил назначен за епископ во Величката област.
= Пред да умре оставил тестамент, во кој еден дел од богатството го остава на епископијата, а другиот дел на својот манастир св.Пантелејмон во Охрид.
- Пишува поучни и пофални слова: „Пофално слово за Исус Христос“, „Пофално сово за Кирил“, „Пофално слово за римскиот папа Климент“, „Цветниот триод“.

Added to timeline:

14 Sep 2017
0
0
231
Историја на Македонскиот јазик

Date:

jan 7, 916
Now
~ 1103 years ago

Images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy