19
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
198797
4424
2

jul 10, 367 BC - Plebejreformerna

Description:

År 367 f. kr. skedde så en reform. Problemet låg i att rika plebejer inte ville bli marginaliserade i maktpolitiken utan de var makttörstiga på ett sätt som resterande plebejer inte hade behov av då de var fattiga och hade andra syften. Reformen innebar att man slog ihop patricierna med det rika plebejskiftet. Dessa blev då adeln: Nobiliteten. Detta gav intern stabilitet, något som var relativt unikt i denna del av världen vid denna tid

Added to timeline:

1 Nov 2017
0
0
189
Andra civilisationsvågen (Grekland och Rom)

Date:

jul 10, 367 BC
Now
~ 2388 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy