18
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
1750567
141726
2

jun 7, 1905 - Unionoppløsning (1905)

Description:

Ved innføring av parlamentarismen i 1884 var båndene mellom unionspartene Sverige og Norge blitt løsere. Etter 1890 ble unionen et brennbart politisk spørsmål. Grunnlaget for den hadde vært felles konge, felles utenriksminister og felles utenrikstjeneste. Nå tok Venstre dette grunnlaget opp til debatt, og stilte krav som mange mente kunne føre til en oppløsning av unionen. Venstre satt et krav om at Norge skulle få sin egen utenriksminister. Selv om partiet holdt fast ved dette kravet gjennom resten av unionstida, konsentrerte det seg likevel i første omgang om en noe mer begrenset sak i den felles utenrikstjenesten: konsulatvesenet. Ved konsulatene arbeidet tjenestemenn som skulle ivareta svensker og nordmenns økonomiske interesser i utenlandske handels- og sjøfartsbyer. Venstre argumenterte med at norsk sjøfart ville være tjent med egne konsuler. Saken møtte sterkt motstand av svenskene. I 1895 var situasjonen så tilspisset at Sverige trolig ville ha gått til krig om ikke nordmennene hadde gitt etter. Etter årelange forhandlinger med Sverige om konsulatvesenet så det ut til at unionspartnerne skulle komme til enighet. Men i november 1904 la den svenske statsministeren fram en rekke krav som nordmennene mente brøt med det partene tidligere var blitt enige om. Dette førte til en nasjonal samling i Norge. Venstre og Høyere som var motpoler samarbeidet endelig om unionspolitikken. Christian Michelsen, en skipsreder fra Bergen ble statsminister for en samlingsregjering i mars 1905. 7.juni i stortinget ble kong Oskar avsatt som konge i Norge og unionen med Sverige ble dermed oppløst. Sverige svarte på 7.junivedtaket med å kreve forhandlinger. De ble ført i Karlstad og var harde og vanskelige. Begge parter sendte tropper til grensen, og frykten for krig var stor. Partene kom tilslutt enige, og soldatene ble sendt tilbake. Den 26.oktober godtok Sverige at unionen var oppløst.

Added to timeline:

2 months ago
0
0
59
Tidslinje fra 1750-1914
16 hendelser fra 1750-1914

Date:

jun 7, 1905
Now
~ 113 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy