18
/ru/
ru
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30298
2339
2

28 янв 1830 г. - Појавување на романтизмот

Описание:

Како продолжение на Просветителството, кон средината на 19 век се појавува Романтизмот, односно преродбата во Македонија. Се карактеризира со будење на националната свест: воведување на македонскиот (народен) јазик во училиштата; составување и печатење учебници и собирање народни умотворби. Најзначајни личности од овој период се браќата Миладиновци (Димитар и Константин), Рајко Жинзифов, Григор Прличев и др.

Добавлено на ленту времени:

14 сен 2017
0
0
154
Историја на јазикот

Дата:

28 янв 1830 г.
Сейчас
~ 188 years ago

Изображения:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackСоглашениеПриватность