18
/it/
it
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30298
2339
2

28 gen 1830 anni - Појавување на романтизмот

Descrizione:

Како продолжение на Просветителството, кон средината на 19 век се појавува Романтизмот, односно преродбата во Македонија. Се карактеризира со будење на националната свест: воведување на македонскиот (народен) јазик во училиштата; составување и печатење учебници и собирање народни умотворби. Најзначајни личности од овој период се браќата Миладиновци (Димитар и Константин), Рајко Жинзифов, Григор Прличев и др.

Aggiunto al nastro di tempo:

14 set 2017
0
0
154
Историја на јазикот

Data:

28 gen 1830 anni
Adesso
~ 189 years ago

Immagini:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackAccordoPrivatezza