18
/it/
it
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
25549
2339
2

16 gen 1903 anni - Разрешување на јазичното прашање

Descrizione:

Следниот крупен чекор кон разрешување на јазичното прашање, самостојноста и посебноста на македонскиот народ претставува книгата „За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903г.) која била веднаш запалена и уништена за да не дојде до сите Македонци и да се спречи идејата за посебноста и создавањето на своја држава.Како историско продолжување, пак, на литературното творештво на македонските преродбеници ги сметаме: големиот собирач на народни приказни Марко Цепенков и првиот македонски драмски автор Војдан Чернодрински, кои живееле и твореле на преминот од 19 кон 20 век.

Aggiunto al nastro di tempo:

14 set 2017
0
0
154
Историја на јазикот

Data:

16 gen 1903 anni
Adesso
~ 115 years ago

Immagini:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackAccordoPrivatezza