/
en
416
Loading..
38 views

Tijdlijnmariamabdallahhh

Last edited by: 4 days ago

Comments:

Events

Begin Belgische onafhankelijkheid 1830 tot 1893:  Koning Leopold I voert Cijnskiesrecht in voor mannelijke burgers die cijns/belastingen moesten betalen
Koning Leopold I = macht
Martin van Buren = 8ste President van de Verenigde Staten.
William Henry Harrison =  President van de Verenigde Staten. Hij wordt daarna vervangen door John Tyler
Het ontstaan van een eerste vakbond genaamd ALCIT.
James Knox Polk = President van de Verenigde Staten.
Er word dus een nieuwe wet ingevoerd om de belastingen te verlagen en de cijnsvoorwaarden eenvormig te maken voor het gehele land.
Zachary Taylor = beëdigd als President van de Verenigde Staten.
Belgie maakt midden de 19de eeuw een industriële revolutie mee. België schakelde over van een landbouwmaatschappij naar een industriële samenleving
Franklin Pierce = President van de Verenigde Staten.
James Buchanan word President van de Verenigde Staten.
Abraham Lincoln word President van de Verenigde Staten. 
Koning Leopold I gaat dood
Het verbod van de verenigen word afgeschaft en vakbonden werden legaal toen. Doordat de arbeiders zich verenigen stonden ze veel sterker bij de fabrieksbazen. Ze richten coöperatieven op.  Mutualiteiten begonnen te ontstaan in 1866 (België)
De Belgische werklieden partij of BWP werd opgericht, door verkozen te worden konden de socialisten een zitje krijgen in het parlement en zo me beslissen over de wetten.
Vanaf 1869 tot 1877 werd Ulysses S. Grant 18e President van de V.S.
In 1877 werd de stemming geheim
James Abram Garfield = 20e President van de Verenigde Staten. Tweede dat vermoord werd.
België heeft sinds 1889 een wet op kinderarbeid. Het kinderarbeid werd vroeger toen verboden voor alle kinderen onder de 12 jaar. Later werd dit nog gewijzigd in een verbod op kinderarbeid voor iedereen die leerplichtig is.
Invoering van het algemeen meervoudig stemrecht. Elke man die belasting betaald mocht gaan stemmen. Invoering van de opkomstplicht: Verplichting om je stem uit te brengen. De kiesleeftijd werd toen ook vastgesteld. 25 jaar
Koning van Belgie, Albert II treedt zijn troon af op 21 juli vanwege zijn leeftijd en gezondheid.
Kroatië treedt toe tot de EU
9/11 Aanslagen met twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center, in New York en een ander vliegtuig in de buurt van Washington D.C. en een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). Alle vier de passagierstoestellen vlogen binnen het normale werktrooster/schoolrooster. Twee toestellen waren eigendom van American Airlines en twee van United Airlines.
Alle vier de passagierstoestellen vlogen binnen het normale werktrooster/schoolrooster. Twee toestellen waren eigendom van American Airlines en twee van United Airlines.
De stemrecht voor vreemdelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen = nvoering algemeen enkelvoudig
Invoering wet, zondagrust
Koning Leopold II sterft
Koning Albert I kwam aan de macht.
Congo word gekoloniseerd door Belgie
WOI = Verenigd Koninkrijk, Rusland en Frankrijk waren in oorlog met Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië.
Einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november werd de wapenstilstand ontstaan
Bulgarije en Roemenië treden toe tot de EU.
sinds 2004 treden deze landen toe aan de EU Cyprus, Tsjechië,Estland, Slowakije, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Malta, Polen.
Invoering algemeen enkelvoudig stemrecht voor EU-burgers
Verborgen dochter Delphine Boël van Koning Albert II kom te voorschuin
Deze landen treden toe tot de EU: Finland, Zweden en Oostenrijk 
Koning Albert II kwam aan de macht. 
Koning Boudewijn sterft
Koning Boudewijn wilt de nieuwe wet niet tekenen: Abortuswet
Portugal en Spanje treden toe tot de EU.
Mariam haar verjaardag 4juli
Griekenland hoort bij de EU.
Kiesleeftijd word nogmaals verlaagd maar nu naar 18 jaar.
Einde van de Vietnamoorlog.
Deze landen treden nu toe aan de EU: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk 
Neil Armstrong is de eerste mens op 21 Juli 1969 die een voet op de maan zet
Koning Boudewijn kwam aan de macht. 
Parijse akkoord ookwel verdrag van Parijs wordt getekend  Door 6 landen en is het begin van de Europese Unie: België,Duitsland,Luxemburg, Nederland,Frankrijk en Italië
Het begin van de Vietnamese oorlog.
Het ontstaan van de Europese Unie door dezelfde 6 landen: België,Duitsland,Luxemburg, Nederland,Frankrijk en Italië
Het begin van de Tweede Wereldoorlog begon op 10 Mei 19 door de bezetting door een inval van de Duitsers
Koning Leopold III wordt als krijgsgevangene weggevoerd door het leger   (Adolf Hitler). Word ook de koningskwestie genoemd.
Einde van de Tweede Werledoorlog.
Prins Karel (regent van het Koninkrijk) kwam aan de macht via het agentschap in de grondwet toen.
Het Sociaal Pact werd afgesloten tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Ze verplichten jouw aan te sluiten bij de sociale zekerheid. De RSZ werd toen ook opgericht en werd de sociale zekerheid door de werknemers en werkgevers samen beheerd.
Verenigde Naties (VN) werd/word opgericht door 51 landen.
Universeel Verdrag voor de rechten van de mens (UVRM) word goedgekeurd door de VN
Vrouwen krijgen ook stemplicht en mogen zich verkiesbaar opstellen
Koning Leopold III kwam aan de macht.
Koning Albert I dood door ongeval bij een val van een rots in Marche-les-Dames
Wet op de 8 uren dag werd ingevoerd. Een arbeidsdag duurt 8 uren
Aanslagen in Brussel Zaventem Metrostation Maalbeek
De nieuwe President Emmanuel Macron van Frankrijk.
Het Turkse referendum. Recep Tayyip Erdoğan blijft aan de macht. Reden ja (51%) stemmers? 15 jaar geregeerd zonder problemen.
Please, give us feedback, what you think about this service. Thanks.
Successfully sent!