11
/ru/
ru
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30482
2872
2

1 янв 863 г. - Почеток на старослоенскиот период-глаголица

Описание:

-Словенската писменост била создадена во втората половина на IX век кога Кирил ја составил првата словенска азбука-глаголица.
-старословенскиот период трае до XII век.

Добавлено на ленту времени:

6 мес назад
0
0
84
Историја на македонскиот јазик
Изработиле- Ангела Георгиевска и Дамјан Капкоски IX2

Дата:

1 янв 863 г.
Сейчас
~ 1155 years ago
FeedbackПремиумО насСоглашениеПриватность