26
/fr/
fr
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
September 30, 2021
432851
37263
2

14 janv. 2001 - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Description:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

rozpoczęta przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w roku 2001 inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Jej celem jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów:
- zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe),
- zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich),
- regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski),
- muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką)

Ajouté au bande de temps:

13 déc. 2017
0
0
208
Oś czasu
Monika Mosur

Date:

14 janv. 2001
Maintenaint
~ Il y a 20 ans

Les images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackUn accordConfidentialité