19
/fr/
fr
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30298
2339
2

28 jan 1830 ans - Појавување на романтизмот

Description:

Како продолжение на Просветителството, кон средината на 19 век се појавува Романтизмот, односно преродбата во Македонија. Се карактеризира со будење на националната свест: воведување на македонскиот (народен) јазик во училиштата; составување и печатење учебници и собирање народни умотворби. Најзначајни личности од овој период се браќата Миладиновци (Димитар и Константин), Рајко Жинзифов, Григор Прличев и др.

Ajouté au bande de temps:

14 sept. 2017
0
0
160
Историја на јазикот

Date:

28 jan 1830 ans
Maintenaint
~ 189 years ago

Les images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackUn accordConfidentialité