18
/fr/
fr
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
25549
2339
2

16 jan 1903 ans - Разрешување на јазичното прашање

Description:

Следниот крупен чекор кон разрешување на јазичното прашање, самостојноста и посебноста на македонскиот народ претставува книгата „За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903г.) која била веднаш запалена и уништена за да не дојде до сите Македонци и да се спречи идејата за посебноста и создавањето на своја држава.Како историско продолжување, пак, на литературното творештво на македонските преродбеници ги сметаме: големиот собирач на народни приказни Марко Цепенков и првиот македонски драмски автор Војдан Чернодрински, кои живееле и твореле на преминот од 19 кон 20 век.

Ajouté au bande de temps:

14 sept. 2017
0
0
154
Историја на јазикот

Date:

16 jan 1903 ans
Maintenaint
~ 115 years ago

Les images:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackUn accordConfidentialité