16
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
46530
2427
1

feb 4, 1868 - Партениј Зогравски

Description:

-Партенија Зогравски бил првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, културен деец, прв македонски митрополит и еден од најистакнатите црковни работници од 19 век. Постојано ги обиколувал селата во епархијата, каде отварал народни училишта и го ширел славјанското влијание. Пред неговото доаѓање во училиштата се предавало само на грчки јазик. За потребите на народните училишта тој се впушта во пишување на граматика на славјанските народи на Балканот под Турција. Во неа тој ги систематизира разликите меѓу бугарскиот и македонскиот јазик на научна основаАвтор е на повеќе дела со кои се удрени темелите на македонскиот јазик.

Added to timeline:

19 Sep 2017
0
0
160
Историја на македонскиот јазик
Изработиле: Сара Михајловска, Симона Таневска, Матеа Стојков...

Date:

feb 4, 1868
Now
~ 150 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackTermsPrivacy