12
/
en
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
30026
2804
2

jun 26, 599 - Доселувањето на Словените на Балканот

Description:

Преселбата траела од 2 до 6 век.Прататковината се наоѓала зад Карпатите и се движеле на запад југ и исток.

Added to timeline:

8 months ago
0
0
134
New timeline
Историјата на Македонскиот јазик

Date:

jun 26, 599
Now
~ 1419 years ago
FeedbackAboutTermsPrivacy