21
/es/
es
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
519988
44048
2

27 mayo 1899 año - „Увела ружа"

Descripción:

„Увела ружа“, чији поднаслов гласи Из дневника (ради се о замишљеном дневнику), састоји се из пет краћих целина (поглавља) и написана је у другом лицу, што се види већ из њеног почетног пасуса: „Опет сам те сневао! Како жалим што сан оде, те и ти с њиме! Али хвала и сну. Слађе је сневати неголи збиљу гледати и гушити се од наврелих осећаја, успомена, и тешка, хладна, самотна живота...“. Наратор у приповетки је њен главни јунак Коста (Која), а већи део његовог приповедања чине сећања на прошле догађаје...

Añadido al timeline:

8 ene 2018
1
0
179
ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА СТАНКОВИЋЕВОГ СТВАРАЛАШТВА

fecha:

27 mayo 1899 año
Ahora mismo
~ 119 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackAcuerdoPrivacidad