19
/de/
de
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
165258
50430
1

Válka v Indočíně (19 Dez 1946 Jahr – 1 Aug 1954 Jahr)

Beschreibung:

- Vietnam
o -> postupně se této oblosti zmocnila Francie (od 1858)
· -> Vietnam rozdělen na protektoráty Annám a Tonkin a kolonii Kočinčínu
· Vietnam se 1887 stal součástí Indočínské unie
- indočínské nacionalistické hnutí - ovlivněni komunismem, čínskou revolucí a vzestupem Japonska
- 6/1940 kapitulovala Francie -> v Indočíně se prosadilo Japonsko – převzalo kontrolu tamní administrativy vichistického režimu
- fr. správa v Saigonu za války s Japonci spolupracovala, ale 3/1945 byla ochotna změnit orientaci a uznat legitimitu de Gaullovy vlády
o -> Tokio preventivně zasáhlo -> 10.3.1945 obsadili strategické body v Kočinčíně, Kambodží a v Annámu; většina fr. sil odzbrojena a internována
o = Francie ztratila kontrolu
o z popudu Japonska vyhlášena nezávislost jednotl. oblastí
- Ho Či Min
o představitel indočínské komunistické elity
o z jeho iniciativy se v Severním Vietnamu zformovala 1949 Liga boje za nezávislost (Viet Minh)
· aktivita namířena proti japonsko-franc. kondominiu
· vojenská činnost se do konce války omezovala jen na čínsko-vietnamské pomezí
- v Postupimi potvrzena dělící čára na 16. rovnoběžce (na J Britové, na S Čína)
- 2.9. Japonsko podepsalo kapitulaci ->
o => komunisté se zmocnili vlády
o => 2.9.1945 vyhlásil Ho Či Min v Hanoji nezávislost Vietnamské demokratické republiky
- Vietnam měl samostatnost 9 dní
o od 11.9.1945 okupovali sever po 16. rovnoběžku Číňané
o od 12.9. jih Britové
· se souhlasem Britů a podporou Kočinčíny se ale začali vracet Francouzi
· 9.10. podepsal br. min. zahr. Bevin s fr. min. zahr. dohodu o odpovědnosti Paříže za správu Vietnamu jižně od 16. rovnoběžky
- -> Francouzi začali znovu odbývat Indočínu
- jednání Ho Či Mina a fr. zmocněnce -> 6.3.1946 uznána nezávislost Vietnamské demokratické republiky a její začlenění do Fr. unie
- Francie ale nerespektovala dohodu
o 6/1946 vznikla tzv. Kočinčínská republika
o Leclerc překročil 16. rovnoběžku a zahájil postup na Hánoj
o Ho Či Min do Francie, kde se snažil přesvědčit Francouze o významu předchozí dohody
o => 9/1946 dohoda o občanské rovnosti, peněžní a celní unii Indočíny (ale ne o jednotném a nezávislém Vietnamu)
- Válka 1946-54
o 23. a 24.11.1946 Francie bombardovala Hanoj a Haiphong = začátek války
o Francouzi obsadili velkou č. s. Vietnamu, upevnili pozice v Annámu a Kočinčin
o Ho Či Minova vláda do hor na Z. Tonkinu
o 8.3.1949 – výměna dopisů mezi Bao Daiem a fr. prez. Auriolem
· => stvrzeno nové uspořádání Vietnamu a jeho přidružení k Fr. unii
o 19.7.1949 – deklarována nezávislost Laosu
o 8.11.1949 – deklarována nezávislost Kambodži
o Viet Minh pokračoval v boji
· spojili se s Číňany, stali se spojenci komunistického bloku
· 1/1950 ČLR uznala Ho Či Minovu vládu a začala jí pomáhat
· 12/1951 navázal diplomatické styky s Ho Či Minem i SSSR
o čínská pomoc Viet Minhu -> Francouzi vytlačeni 1950 ze s. Tonkunu
o -> začaly se angažovat i USA
· těsná spolupráce s Francií v JV Asii (umocněná i Korejskou válkou)
o bitva o Hoa Binh
· = zvrat
· Francouzi ho drželi od 11/1951
· Francouzi r. 1952 oblast ztratili -> propad morálky fr. vojáků, sílily hlasy požadující odchod z Indočíny
o 1952 se začalo uvažovat ve Francii o ukončení konfliktu
· země měla být rozdělena pode 16. rovnoběžky
· válka ale pokračovala a Francie ztrácela
· 10/1952 prezident Auriol – země promrhala v Indočíně hrozně peněz a je ekonomicky závislá na USA
o boje o letiště Dien-Bien-Phu
· 13.3.1954-7.5.1954
· Francie na prahu katastrofy
· = rozhodující bitva války
· 27.3.1954 dobyto letiště
· tvrdé boje
· = vrchol krize fr. koloniální politiky v Indočíně

Zugefügt zum Band der Zeit:

24 Jan 2018
0
0
201
Francie

Datum:

19 Dez 1946 Jahr
1 Aug 1954 Jahr
~ 7 years and 7.0 months
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackVereinbarungPrivatheit