18
/de/
de
AIzaSyCYaC8UkdPkQKLFUmpasLV5eC3M802CrcA
46528
2427
1

27 Feb 1876 Jahr - Ѓорѓија Пулевски

Beschreibung:

-Ѓорѓија Пулевски во македонстиката е познат по своите реченици и воедно ги создава првите реченици на македонскиот јазик.Едни од неговите побитните пишани споменици се и четиријазичникот кој е одпечатен во Бвелград 1873 година , потоа речникот од три јазици кој се состои од прашања и одговори кои се дадени на три јазика:македонски,албански и турски.

Zugefügt zum Band der Zeit:

19 Sep 2017
0
0
180
Историја на македонскиот јазик
Изработиле: Сара Михајловска, Симона Таневска, Матеа Стојков...

Datum:

27 Feb 1876 Jahr
Jetzt
~ 142 years ago
PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackVereinbarungPrivatheit