26
/de/
de
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
September 30, 2021
432851
37263
2

14 Jan 2001 Jahr - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Beschreibung:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

rozpoczęta przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w roku 2001 inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Jej celem jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów:
- zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe),
- zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich),
- regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski),
- muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką)

Zugefügt zum Band der Zeit:

13 Dez 2017
0
0
207
Oś czasu
Monika Mosur

Datum:

14 Jan 2001 Jahr
Jetzt
~ 20 years ago

Abbildungen:

PayPal - The safer, easier way to pay online!logo
About & FeedbackVereinbarungPrivatheit